Grondbank Het Groene Hart

Bemiddeling, advies en begeleiding: Grond, Bouwstoffen, Afvalstoffen & Baggerspecie.

Wat doet de grondbank eigenlijk

Wij kunnen u diverse soorten aanbieden, u kunt hiervoor met ons contact op nemen. Let op!!! Toepassingen of in gebruik nemen van grond, zand en bouwstoffen boven de 50m3 moet 5 dagen voor aanlevering dient de melding ingediend te zijn, volgens het bevoegd gezag. U kunt dat doen via www.meldpuntbodemkwaliteit.nl ook wij kunnen de melding voor u verrichten.

Wij accepteren: Gekeurde grond, Ongekeurde grond, Gekeurde bagger, Ongekeurde bagger en bouwstoffen.

Bij ons op de Top kunt u uw grond, zand en bouwstoffen die op uw project in de weg liggen bij ons tijdelijk opslaan, de partij dient geanalyseerd te zijn en gekwalificeerd tot maximale klasse industrie of schoner.

De baggerspecie wordt ontvangen in baggerdepots, de bagger zal ontwaterd worden in de baggerdepots waarna keuring de afzet plaats vindt onder het besluit Bodemkwaliteit (BBK).

Partijen grond kunnen ook bij u op locatie gekeurd worden, zowel een keuring in depot als in situ is mogelijk.

Ons bezoekadres is Noordelijke Dwarsweg 101  2761GD Zevenhuizen.

Wij zijn er voor al uw grondzaken