De producten van Grondbank Het Groene Hart

Bemiddeling, advies en begeleiding: Grond, Bouwstoffen, Afvalstoffen & Baggerspecie.

Onze producten

Acceptatie
foto grond
foto kleigrond
 • Erosie klasse 1. Klei
 • Erosie klasse 2. Klei
 • Erosie klasse 3. Klei
foto zand
 • Zand voor ophoging
 • Zand voor zandbed
 • Drainagezand
 • Op verzoek kunnen wij andere soorten zand aanbieden
Menggranulaat
 • Menggranulaat 0/31,5 mm (met certificaat)
 • Op verzoek kunnen wij ook ander formaat menggranulaat aanbieden
Betongranulaat
 • Betongranulaat 0/31,5 mm (met certificaat)
 • Op verzoek kunnen wij ook ander formaat betongranulaat aanbieden
freesasfalt

Freesasfalt is te gebruiken voor het aanleggen van bouwwegen en parkeerterreinen enz. Het stuiven van stof is minder ten opzichte van granulaat.

Wij zijn er voor al uw grondzaken